شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
اللَّهُـــمَّ صلّ عَلـــي مُحَمَّـــد وَ آلِ مُحَمّـَــد وَ عَجِّـــل فَرَجَـــهُم
رجم که ميگنه اينه... اما اين نوعش خيلي نامرديه
اين وهابيون افراطي در *جهاد نکاح* از زنها استفاده(و تمتع) مي کنند، بعد که از کامجوئي با آنها سير شدند، آنها را به طرق مختلف از بين مي برند.
با سلام-بااين قياس پذيرفتن قطعنامه يعني خداحافظي با شهداي 8 سال جنگ ؟
عين جملات ابطحي
جالبه
همه 6 نظر
قلمدون
برخي از رسانه ها و افراد با نيشتر بر دمل چرکين فتنه 88 سعي در پاک، موجه، قانوني، مردمي، ساختار شکنانه و حق طلبانه ... نشان دادن آن نمونه بارز تفرقه افکني دارند که اين هم خود نابخشودني است.
کاربر|عليرضا خان) احتمالا شما اونجا بوديد؟به شما گفتند که روشون فشار زياد بوده؟
اين قدر عکس اين .... رو نزنيد؛ ترويج گناه مي شه؛ نگاه کردن به زن مسلمان(با اين شکل و وضع) جايز نيست./. *خدا يا هدايتش کنه، يا هدايتمون کنه.*
بيشتر از اين توقع نيست...خرشون از پل گذشته ديگه
تسبیح دیجیتال
ما آخرش نفهميديم...
رتبه 0
0 برگزیده
210 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top