شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
اين قدر عکس اين .... رو نزنيد؛ ترويج گناه مي شه؛ نگاه کردن به زن مسلمان(با اين شکل و وضع) جايز نيست./. *خدا يا هدايتش کنه، يا هدايتمون کنه.*
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
ما آخرش نفهميديم...
رتبه 0
0 برگزیده
209 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top