شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
عين جملات ابطحي
جالبه
فشار روش زياد بوده
با سلام انشاالله روزي برسد كه مسببين اين واقعه از اين طرف نيز بصورت علني محاكمه شوند نه در اعتراف گيري و مبناي قضاوت نه موضع گيري اسرائيل و آمريكا در مقابل اصلاح طلبان . زيرا كه اصلاح طلبي مشي ائمه هست هر چند كه ممكن است اشتباهاتي هم صورت گرفته شده باشد همانطور كه جريان اصولگرا نيز خطاهاي كمي نداشته اند و بايد باور داشته باشيم املا نانوشته غلط ندارد.
قلمدون
برخي از رسانه ها و افراد با نيشتر بر دمل چرکين فتنه 88 سعي در پاک، موجه، قانوني، مردمي، ساختار شکنانه و حق طلبانه ... نشان دادن آن نمونه بارز تفرقه افکني دارند که اين هم خود نابخشودني است.
کاربر|عليرضا خان) احتمالا شما اونجا بوديد؟به شما گفتند که روشون فشار زياد بوده؟
تسبیح دیجیتال
ما آخرش نفهميديم...
رتبه 0
0 برگزیده
209 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top