كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) سادات

سادات
[ شناسنامه ]
ادامه حذف سياسي اساتيد علمي و ارزشي يکي از دانشگاه هاي کاشان ...... پنج شنبه 93/10/25
ضرورت انتشار سخنان وزير اطلاعات در رابطه با ماجراي شنود دفتر مطه ...... چهارشنبه 93/10/24
اگر اقتدار ملي در موشک نيست پس در پوشک است؟ ...... دوشنبه 93/10/22
بي تدبيري دولت سنگ بزرگ در برابر عمل به وعده ها ...... پنج شنبه 93/10/18
مقايسه نوسانات ارزي دولت احمدي نژاد و دولت روحاني + نمودار ...... شنبه 93/10/6
آقاي روحاني، اخلاق را فراموش نکنيد ...... پنج شنبه 93/9/13
چه کساني دارن براي انرژي هسته اي ما تصميم گيري مي کنند؟؟؟ ...... چهارشنبه 93/8/7
تناقض چهل و چهارم: دستاوردهاي توافق ژنو ...... شنبه 93/6/8
استيضاح وزير علوم فرجي دانا ...... چهارشنبه 93/5/29
تناقض چهل و سوم ...... شنبه 93/5/25
از کجا به بعد نميشود گفت به جهنم؟! ...... سه شنبه 93/5/21
سخنان کليدي رئيس جمهور در همايش سفرا و نمايندگي هاي خارج ...... دوشنبه 93/5/20
تناقض چهل و دوم ...... جمعه 93/4/6
تناقض چهل و يکم ...... سه شنبه 93/3/20
يک مقايسه جالب و تأمل برانگيز ...... يكشنبه 92/12/18
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها