سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ما آخرش نفهمیدیم...!!!

 

 

روحانی فروردین95:بعدازبرجام روابط بانکی بین ایران وبانکهای جهانی یکی بعدازدیگری گشوده میشود!

عراقچی همین امروز:بعدازبرجام شرایط بانکهای ماهنوز به حالت عادی برنگشته!

@Afsaran_ir


ارسال شده در توسط سادات