سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ما آخرش نفهمیدیم...!!!

بشر بی حق یا حقوق بشر؟؟

حقوق بشر نگران پارچه کوچکی به نام روسری بر روی سر دختران کشور من است اما نگران گلوله هایی که به سر دختران مسلمان یمن اصابت میکنند نیست ...

حقوق بشر نگران اینست که در مکان های عمومی باد در بین موهای دختران کشور من بوزد اما نگران موهای آغشته به خون دخترانی که در آغوش مادرانشان جان میدهند نیست

حقوق بشر نگران اینست که ندیدن موها و بدن دختران کشورم ، توهین به مردان این سرزمین است اما نگران مردانی که بوسه آخر را به جنازه فرزندشان میزنند نیست...

واژه مضحکی به نام 

 حقوق بشر..!!!!!!!!!!!!!!!!


ارسال شده در توسط سادات