سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ما آخرش نفهمیدیم...!!!

اتل متل توتوله ! کار حسن چه جوره ؟ / مذاکرات پنهان : سرهنگه یا حقوقدان ؟ ! اراک را می فروشه : با غربیا می جوشه ! ایران کیلیویی چنده ؟ : ظریف داره می خنده ! بهار و بکن زمستون : چهار میلیاردو بستون ! گزارش صد روزه : سرهنگ شده رفوزه ! هاچین و واچین پاورچین: چرخه ی سوخت را برچین ! هاچین و واچین پاورچین : مسکن مهر را برچین ! هاچین و واچین پاورچین : یارانه ها را برچین !

الآن نه سانتریفیوژ می چرخه نه چرخ زندگی مردم!!!


همسر شهید: آقا مصطفی با این که چیزی را بروز نمی دادند ولی کاملاً یادم هست در دوران تعلیق غنی سازی، حالت بطالت داشتند و خیلی غمگین بودند؛ شاید در طول این چند سال فعالیت در سایت، تنها آن موقع ناراحتی را در چهره ایشان احساس کردم. چند بار گفتند که اگر کار درست نشود، از سازمان بیرون می آیم.


ارسال شده در توسط سادات