سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ما آخرش نفهمیدیم...!!!

 

می گن یه روز ، دو تا وهابی موقع سوارشدن به هواپیما متوجه می شن
یکی از مسافرا شیعه ست  . . .
تصمیم می گیرن که شیعه رو اذیتش کنن؛
اولی به دومی گفت:
میخواستم تعطییت برم لبنان؛ اما شنیدم اونجا شیعه
زندگی میکنه؛اه اه اه نرفتم .
پیشنهاد شناسنامه بحرینی به من شد اما
قبول نکردم ؛ چون اکثریت شیعه هستن . . .
فکر کردم برم عراق شنیدم که عراق هم پرازشیعه
است؛
رفیقش گفت:خب چرا نرفتی اروپا؟؟ گفت:
اونجاهم تشیع منتشر شده تو خیابونا؛
هرجا بری
بهشون برمیخوری. . .
همینطور ادامه دادن تا خشم این مسافر شیعه رو در
بیارن؛
مسافر شیعه هم با کمال خونسردی بشون روکرد و گفت:
چرا به جهنم سفر نمیکنی؟ شنیدم اونجا
تنها جایی هست که شیعه نداره !!!


ارسال شده در توسط سادات