سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ما آخرش نفهمیدیم...!!!

سلسله های حکومتی ایران: هخامنشیان، سلجوقیان، صفویان، قاجاریه، پهلوی، حکومت اسلامی، سمنانیان (هم احمدی نژاد سمنانیه هم روحانی)

پوزخند


ارسال شده در توسط سادات