سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ما آخرش نفهمیدیم...!!!

 

فتوای مفتی وهابی علیه اهل بیت(ع)

 

ترجمه: "نام نهادن کودکان به نام های شیعه مانند نام حسین و علی و زهرا جایز نیست ؛ زیرا موجب برانگیختن طائفه گری در سرزمین حرام می شود نعوذ بالله"

 

سوال فردی به نام حسین از این مفتی: هیچ تغییر و نیرویى نیست جز به خداى والاى بزرگ. ای شیخ این را نمیدانستم پس مرا از نامی در نزد خود با خبر کن قبل از اینکه گریه و زاری کنم

جواب: نامت را با اضافه کردن حرف تاء به اول آن "تحسین" بگذار.

 

این است سیره نبوی؟؟؟ 

(خدا لعنتشون کنه)

 


ارسال شده در توسط سادات