سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

ما آخرش نفهمیدیم...!!!

آقا شاید همه با این جملات آشنا باشیم:

قبل از ازدواج:

پدر: برو خونه شوهرت هر غلطی خواستی بکن!

بعد از ازدواج:

شوهر: فک کردی خونه باباته هر غلطی خواستی بکنی؟

که آخر ما نفهمیدیم کجا حق داریم چیکار کنیم!!!


ارسال شده در توسط سادات